Diakoni

Vår diakoniassistent Johan Demarkesse når du på telefon

08-520 382 82.

Telefontid:

Tis     10-11
Tors  15-16

 

Personligt samtal

För stöd, rådgivning och vägledning vid olika livssituationer

Samtalsgrupp för sörjande

För den som mist en livskamrat eller ett barn startar en grupp en till två gånger om året. Inbjudan till att delta skickas ut. Det går bra att höra av sig för information om när nästa grupp startar.


Nätverket Vi som mist någon i livet” har släppt en Handbok om sorg, som går att läsa gratis via länken http://vimil.se/Om-sorg/Handbok-om-sorg/

 

 

Frivilligt arbete

Inom församlingen bor många som uppskattar och behöver sällskap eller en hjälpande hand. Välkommen att kontakta diakonin om du söker ett sammanhang där du verkligen behövs. Man får mycket av att ge!

                  

Gemenskap

                  

Stickkontakt: Varannan onsdag kl 17.00 – ca 19.00 träffas stick- och handarbetssugna i Sockenstugan. Där småpratas och fikas det samtidigt som alster tillverkas. Ett par gånger om året hålls bazar och intäkterna går till församlingens internationella insamling.

                  

Mansgrupp: En grupp där män i alla åldrar träffas för gemenskap. Kanske samtalar vi utifrån angeläget tema, gör utflykt, tillverkar något, lagar middag eller kvällsfika. Vill du få nya vänner är detta en bra möjlighet.

                  

Syföreningen:

Träffas en måndag i månaden. Kontakta Anita Lundin för mer info. Tel: 520 380 50

Internationella gruppen: Läs mer om Ösmo-Torö församlings internationella arbete under annan flik.

En av grundpelarna i Svenska kyrkans internationella arbete är att stärka människors egen förmåga att förändra och att kräva sina mänskliga rättigheter. Svenska kyrkans internationella arbete stöttar människor oberoende av deras politiska hållning eller religionstillhörighet. I en stor mängd projekt arbetar man över hela världen. Finansieringen sker genom gåvor och kollekter.

                  

Samverkan

Diakonin samverkar med både kommunen, grannförsamlingar och andra organisationer.

                  

 

Tystnadsplikt

Tystnadsplikten inom diakoni är jämställd med tystnadsplikten inom sjukvården. Samtalen är kostnadsfria.

 

 

 

 

 


Gemenskapsträffar Våren 2018


Träff för daglediga

Tisdagar kl. 13.00-15.00

i Snarberga, Torö

23 januari
20 februari
20 mars
17 april
15 maj

Vi träffas och pratar, äter goda smörgåsar och dricker kaffe/te,
samt får sjunga allsång eller lyssna på något kort
föredrag eller tävla i frågesport!

Fikat kostar 40 kr.

Mer info får du av Johan Demarkesse.


Torsdagslunch

Torsdagar kl. 11.30-13.00
Vi samlas kl. 11.30 och får höra något spännande
föredrag, sjunga lite tillsammans eller annat!
Lunchen börjar kl. 12.00 och kostar 40 kr.

 

18/1 ”Tre tillräkneliga trollkarlar?”
Allan & Peter

8/2 ”Kryzz”
Allan & Ami

8/3 ”En bortglömd nobelpristagare”
Allan

12/4 ”Våren kommer till vår fröjd”
Unni

24/5 ”Rapport från Tanzania”
Johan


Välkomna önskar Allan & Ami