Internationellt arbete

Det internationella perspektivet i Ösmo –Torö församling

innebär att vi är en del av den kristna världsvida kyrkan.

I Ösmo-Torö församling finns en grupp för dem som vill engagera sig i frågor som rör hela världen. Det gäller ekonomiskt, socialt och i fråga om miljö. Det finns inga gränser och frågorna går allt som oftast ihop. Det ena påverkar det andra.

Här vill vi både sprida ljus över situationer och förhållanden och göra något för att hjälpa. Vi vill väl alla hjälpa – men ofta vet vi inte hur. Här stödjer vi varandra och världen.

Vill du veta mer eller engagera dig? Kontakta vår sammankallande; Johan Demarkesse (se under "Kontakta oss")

 

Rumänien

Vi stöttar just nu organisationen Fundatia Joyo som jobbar med utsatta barn i Bukarest. De driver ett dagcenter, dit barn från utsatta miljöer får komma före och efter skolan och få hjälp med läxor, de får mat och kan även delta i stimulerande fritiddsaktiviteter.

Tanzania

Vi har nyligen (2018) även börjat samla in pengar till Svenska kyrkans projekt "Stöd varje flickas rätt till sin kropp", som jobbar för att förhindra könsstympning på unga flickor i Tanzania.

Läs mer om projektet här:

https://www.svenskakyrkan.se/internationelltarbete/p190

 

Världsbutiken

I Ösmo-Torö församling kan Du handla i världsbutiken. Varor som

är producerade av människor som garanterat inte utnyttjar barn, där människor har en bra arbetsmiljö och får lön.

Butikens varor skiftar från choklad till sjalar och varierar utifrån vad som produceras.

Butiken finns i Sockenstugan och är öppen i samband med gudstjänster och under vägkyrko-perioden.

Välkommen in och handla!

 

 

Aktuellt

Insamlingsmål 2019

Vi satsar på att samla in 100 000 kr i år också! Vill du vara med och hjälpa till? Kom med! Kontakta Johan om du vill ha mer info: 08-520 382 82.

 

Hälsning från Fundatia Joyo i januari 2019

Dear friends from Osmo-Toro Parish,

Thank you very much for the very good news about your important contribution to the benefit and education of the children from Fundatia JOYO. Your support means education, chance, integration, a decent life and a better future for them. We really feel blessed to have such good
friends like you, heartfelt people who join  their efforts and do such good deeds for those in need.

Here at Fundatia JOYO the children started the second school semester and are struggling every day to get good grades and learn as many things.

We would like to keep you informed with the activities and results which our foundation obtained for the children’s benefit last year, therefore I am sending attached our annual report 2018 and its statistics annex.
All these wouldn’t have been possible without the very important support, efforts and involvement of kind and generous people like you and for this we are sending all our gratitude and many good thoughts.

I end my email from today wishing you all the good in the world for this year. May God help us continue together our to help these children, who need us all so much.

Best wishes,
Adriana and the team from Fundatia JOYO


Joyos årsrapport 2018

Sifferbilaga till årsrapport 2018

 

Du som kan och vill bidra med något, hör av dig till Johan Demarkesse, tel: 08-520 382 82. Du behövs!

Vi finns som en grupp på facebook:

https://www.facebook.com/groups/269126759806969/

 

Besök i Rumänien 2012

Här finns bilder från vårt besök i Bukarest i januari 2012.

 

Insamlingsstatistik

Såhär mycket har vi samlat in de senaste åren:
År 2012: 27 800 kr

År 2013: 58 000 kr

År 2014: 68 825 kr

År 2015: 77 885 kr

          66 876 kr till Rumänien

          och 11 009 kr till det akuta flyktingarbetet.

År 2016: 96 399 kr

År 2017: 95 852 kr

År 2018: 101 370 kr!

 

Vad pengarna räckt till:

2012

De under 2012 insamlade medlen räckte till att hjälpa 33 offer för trafficking, och till att hjälpa 10 kvinnor som blivit utsatta för våld i hemmet att komma ut i arbete igen!

2014

Under 2014 samlade vi in 68 825 kr.

AIDRom använde sin del till att motverka våld i flyktingläger genom utbildning av människor som jobbar på fältet.

Joyos andel räckte till att ge 8 barn mar under 9 månader.

2015

Joyo använde de ca 30 000 kr de fick till att ge mat till 9 barn under 9 månader!

AIDRom använde sin del till att arbete emot främlingsfientlighet, med bl.a. utbildning för socialarbetare och kyrkans personal.

 

Hjälp oss gärna genom att sätta in en gåva på vårt

post- eller bankgiro!

postgiro 1011 55-0

bankgiro 5662-7912

Märk betalningen med "Rumänien".

Nu kan du även swisha:

 


ACT-alliansen

Svenska kyrkans internationella arbete är en del av ACT-alliansen, ett globalt samarbete mellan kyrkor och organisationer för katastrofinsatser, utveckling och påverkan.
  ACT-alliansen har fler än 100 medlemskyrkor och medlemsorganisationer, 30 000 anställda som arbetar i 125 länder och en samlad budget på motsvarande 11 miljarder kronor.
Läs mer om hur ACT-alliansen fungerar
Till ACT-alliansens webbplats (engelska)


ACT-alliancelogga


 

"Svenska kyrkans internationella arbete" ersätter det som tidigare var Lutherhjälpen och Svenska kyrkans mission. Två organisationer har blivit en.

Svenska kyrkans internationella arbete stöder en mängd olika projekt runtom i världen, det handlar bl.a. om katastrofhjälp, hjälp till självhjälp (bl.a. genom mikrolån), och utbildning.