Vigsel

 

Genom vigseln förenas två personer i äktenskapet. Äktenskapet syftar till att ge stöd åt den inbördes kärleken och troheten mellan två makar. I vigselgudstjänstens högtidliga form ryms tacksamhet och förbön för den gemenskap som de blivande makarna har funnit.

Bokning
Ring till pastorsexpeditionen och boka tid. Vigslarna sker oftast på lördagar.

Under sommarhalvåret vill många bli vigda i våra kyrkor. Därför gäller det att boka i god tid för sommarbröllop.

 

Inbjudan till vigselträff
Under våren får sommarens alla brudpar en inbjudan till informationsträff då vi presenterar musik och svarar på frågor kring vigseln. Detta tillfälle brukar vara en fin avstämning inför det enskilda vigselsamtalet.

 

Vigselsamtal
I god tid före vigseln går präst och blivande brudpar igenom det som ska ske i kyrkan och vad det betyder.

Då ordnas också kontakt med kyrkomusikern.

 

Glöm inte
Hindersprövning är en juridisk process som måste till för ett äktenskap och inleds genom att man kontaktar lokala skattekontoret där man bor och beställer blankett. Prästen brukar vilja ha intyget om hindersprövning när ni ses för vigselsamtal. Observera att intyget om hindersprövning är ”färskvara” och bara gäller i fyra månader.

 

Har ni frågor?
Vi svarar gärna på frågor kring Ert viktiga beslut. Ring gärna eller skriv ett e-brev.

Peter Mourath, kyrkoherde, tel. 08-520 389 24
e-post peter.mourath@svenskakyrkan.se


Allan Willny, komminister, tel. 08-520 309 02.

e-post: allan.willny@svenskakyrkan.se

 

Pastorsexpeditionen, tel. 08-520 300 11

Telefontider: Tisdag och onsdag 10-12, torsdag 13-15. Vi försöker dock svara även andra tider.

e-post osmo.pastorat@svenskakyrkan.se

 

 

Foto: IKON